Osteopaat

Structureel Therapeut

Visceraal Therapeut

Craniaal Therapeut

Wachtdienst

Dringend een osteopaat nodig tijdens het weekend?

De beroepsvereniging van erkende osteopaten organiseert een wachtdienst per provincie tijdens de weekends en op wettelijke feestdagen. Je kan terecht bij de osteopaat van wacht tussen 9:00 - 18:00 (Laatste afspraak om 17:00).

Telefoonnummer Wachtdienst: 078 480 484, Of meer info op de website van de wachtdienst

Wat is Osteopathie

De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel hiervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.

In de osteopathie houdt men rekening met drie bewegingssystemen:

 • Het bewegingsapparaat, gevormd door spieren, gewrichten, wervels, etc. Een letsel of bewegingsverlies in een bepaald gewricht kan klachten veroorzaken, niet alleen op de plaats zelf maar elders.

 • De inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en besturende zenuwen. Alle organen in het menselijk lichaam bewegen uit zichzelf en onder invloed van het middenrif. Bewegingsverlies leidt niet enkel tot het slecht functioneren van het orgaan zelf maar kan eveneens invloed hebben op het bewegingsapparaat. Ademhaling en voeding spelen hier een grote rol. Vele klachten die de patient voelt, vinden feitelijk hun oorzaak in het inwendige van de mens. Het is de kunst dit te kunnen 'lezen'.

 • De craniosacrale bewegingen gevormd door de hersenen, de hersenvliezen, het hersenvocht en het zenuwstelsel dat hiermee in relatie staat. Dit geheel draagt een ritmische beweging in zich. Vele invloeden van het eerste en het tweede bewegingssysteem hebben hun repercussie op de schedel en omgekeerd, waardoor dit ritme verstoord kan worden.
 • Het Onderzoek

  Het osteopatisch onderzoek begint met een uitgebreide anamnese. Hierbij wordt gelet op vele details die in het verleden van betekenis zijn geweest. Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. Hierbij wordt uw gehele ziektegeschiedenis in kaart gebracht. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats waarbij de beweeglijkheid van alle structuren (zowel gewrichten als ook organen) in het lichaam in kaart wordt gebracht. Na het onderzoek wordt een analyse gemaakt van de gevonden beperkingen; deze worden met u besproken. Vervolgens wordt er een behandelvoorstel gedaan.

  Het onderzoek en de behandeling zijn opgebouwd rond de vier principes van de osteopathie:

 • De wisselwerking tussen structuur en functie
 • Het lichaam is een biologische eenheid
 • Het lichaam bevat een zelfregulerend vermogen
 • Leven is bewegen

 • De Behandeling

  De behandeling vindt vaak op verschillende terreinen tegelijk plaats om kwalitatief het beste en snelste resultaat te krijgen. De behandeling bestaat uit mobilisaties van de aangedane weefsels middels osteopathische handelingen. Wij behandelen geen ziektesymptomen maar we zoeken naar verbanden en oorzaken. Een behandeling duurt gemiddeld 45 minuten.

  Indicaties

  Mogelijke indicaties zijn:

 • Aangezichtspijn
 • Duizeligheid
 • Gewrichtsklachten
 • Hoofdpijn, migraine, spanningspijnen
 • Houdingsproblemen
 • Kaakgewrichtsklachten
 • Littekenvorming, verkleving
 • Misselijkheid
 • Oorsuizing
 • Pijn aan het borstbeen, hartregio
 • Pijn aan het middenrif
 • Pijn, stijfheid in de nek, rug
 • Pre- en postnatale opvolging van moeder en baby
 • Preventieve controle
 • Rugklachten
 • Sinusproblematiek
 • Slapende handen -armen
 • Slikklachten
 • Spijsverteringsklachten
 • Stimuleren van het immuniteitssysteem
 • Stressklachten
 • Uitstraling naar armen, benen
 • Whiplash

 • Een lijst met alle mogelijke indicaties is onmogelijk. Wanneer u twijfelt of osteopathie iets voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

  Baby's'

  Waarom moeten baby’s en kinderen naar een osteopaat?

  Een bevalling vraagt heel wat van uw baby en is misschien wel de meest stressvolle en traumatiserende gebeurtenis uit zijn/haar leven. Om door het geboortekanaal te kunnen, moet de schedel vervormen waarbij de verschillende botjes over elkaar heen schuiven. Dit is een normaal fenomeen en wordt het Moulding proces genoemd. Als echter, door een af andere reden, de bevalling anders verloopt als normaal, krijgt uw baby nog grotere krachten te verwerken. Hierdoor kunnen spanningen optreden ter hoogte van de schedel, de nek en/of elders in de wervelkolom en het bekken. Als deze spanningen of restricties na de geboorte niet worden gecorrigeerd, kan dit leiden tot klachten. Zenuwen die uit de schedel treden kunnen onder spanning komen te staan, de goede aan-en afvoer van bloed en lymfe kan verstoord worden, enzovoort. Dit kan ook een negatieve invloed hebben op de vrije beweging van de organen in de buik. Deze kunnen dan de zware taak die ze in een groeiend lichaam hebben, niet meer aan en leiden op die manier tot klachten (buikpijn, constipatie, darmkrampjes, weerstandsproblemen,...) Mogelijke oorzaken van problemen bij uw baby zijn :

 • vroeggeboorte (prematuur)
 • te snelle of te langzame bevalling
 • foute ligging (bv. stuitligging, sterrekijker)
 • tangverlossing
 • keizersnede
 • bevalling die werd ingeleid
 • vruchtwater in de longen
 • navelstreng om de hals

  Onopgeloste stress ten tijde van de geboorte en de aanpassingen van het lichaam daaraan liggen aan de basis van vele problemen en aandoeningen zowel in de kindertijd als ver in de volwassen leeftijd. Deze spanningsvelden kunnen gewoonlijk erg snel na de bevalling behandeld worden, maar worden in progressieve mate moeilijker te behandelen naarmate ze langer bestaan.

  Osteopatisch onderzoek en behandeling

  Tijdens het eerste consult wordt er gevraagd naar uitgebreide informatie over de zwangerschap, de bevalling, de weeën, het uitdrijven, doorgemaakte ziekten, ongelukken of andere opvallende gebeurtenissen in het leven van het kind.
  De behandeling zal normaal gesproken een periode van observerend voelen inhouden, een periode waarin de spanningsvelden in de baby of het kind worden vastgesteld. Daaropvolgend zullen specifieke zachte behandelingsbenaderingen en technieken worden uitgevoerd. De behandeling gebeurt enkel met de handen en is pijnloos en onschadelijk voor uw kind.

  Het kind voorbereiden op behandeling

  Kinderen zijn doorgaans zeer nieuwsgierig van aard wanneer het gaat om nieuwe belevingen, ook als het gaat om een eerste consultatie bij een osteopaat. Als ouder kunnen jullie ook bijdragen tot een succesvolle behandeling door de volgende adviezen in acht te nemen.

 • Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
 • Op voorhand vertellen wie ze gaan zien en waarom, en dat de osteopaat aan verschillende delen van hun lichaam zal voelen naar spanningsvelden.
 • Breng favoriete speeltjes,boeken, bandjes mee.
 • Oudere kinderen stellen gewoonlijk nieuwe speeltjes en boeken erg op prijs, de jongere houden het liever bij het bekende.

  Zijn er averechtse reacties?

  Reacties op behandeling zijn individueel verschillend. Meestal voelen kinderen zich na hun behandeling goed en zijn ze rustig terwijl hun symptomen geleidelijk verdwijnen. Soms zijn ze erg moe omdat hun lichaamsenergie is aangewend voor het genezingsproces. Een enkele keer hebben kinderen een uitbarsting van energie als ze genieten van de bevrijding van hun spanningen en stress in hun lichaam. Een enkele keer kunnen ze zich niet op hun gemak voelen, dit is meestal het geval als het vrijmaken van de vastzittende compressie niet volledig is geweest. Als de compressie vrij ernstig is, is het niet altijd mogelijk alle stress in een keer kwijt te raken. Deze reacties zijn slechts van voorbijgaande aard.

  De gevolgen van stress tijdens de geboorte kunnen het best zo vroeg mogelijk worden behandeld. Aan te raden is een paar dagen vlak na de bevalling. Dit is de periode waarin het proces van ontplooiing normaal gesproken het meest actief is. De behandeling van baby's vlak na geboorte is van het allergrootste belang bij het uitoefenen van preventieve geneeskunde en kan zowel moeder als baby laten herstellen van een de meest veeleisende ervaringen van hun leven.

  Tekenen die kunnen wijzen op bepaalde spanningen:

 • Lang en veel huilen. Men spreekt van een huilbaby wanneer een baby langer dan drie uur gedurende minimaal drie dagen per week over een periode van drie weken huilt.
 • Voorkeurshouding
 • Overstrekken, krampachtig bewegen
 • Vormverandering van de schedel
 • Slecht en onrustig slapen (hazeslaapjes)
 • Drink- of zuigproblemen
 • Vaak melk teruggeven (reflux)
 • Krampen, problemen met de stoelgang
 • Huilen bij aan- en uitkleden
 • Haartrekken
 • Koude handen en voeten

  Mogelijke indicaties voor osteopatische behandeling van baby's en kinderen

 • darmkrampjes of kolieken en acute buikpijn
 • buitensporig huilen bij pasgeborenen
 • buitensporig braken bij pasgeborenen
 • plagiocephalie (asymmetrisch vastzitten van een schedelnaad) of scheefhoofd
 • voorkeurshouding of dwangstand van het hoofd
 • astma
 • exceem en allergieën
 • neus- keel- en oorproblemen
 • verkoudheden
 • gedrag- en leerproblemen zoals hyperactiviteit, dyslexie, dyspraxie
 • bedplassen
 • wervelkolomaandoeningen zoals scoliosis (scheve rug)
 • tandontwikkeling / vooraf, tijdens en na ortodontische behandeling

  Met welke klachten

 • Huilbaby’s
 • Refluxbaby’s
 • slecht slapende of onrustige baby’s
 • darmkrampen of ontlastingsproblemen
 • baby’s met het KISS/KIDD syndroom (Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen).

  Dit is een blokkeringsyndroom van de bovenste nekwervels en de schedelbasis.
  Door deze beweeglijkheiddaling komen de zenuwen die hun uittredeplaats hebben ter hoogte van de schedelbasis onder druk te staan en worden ze belemmerd in hun overdracht van stimuli van de hersenen naar de organen en omgekeerd, waardoor deze organen minder goed gaan functioneren.
  Zo zal druk op de zenuw die o.a. de darmen aanstuurt (Xde hersenzenuw) resulteren in bvb darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en/of reflux.
  De zenuw die naar de nek- en schouderspiertjes gaat (XIde hersenzenuw) zal bij inklemming leiden tot het overstrekken en de voorkeurshouding, terwijl drink- en zuigproblemen het gevolg zijn van druk op de zenuw die naar de tongspier gaat en het gevoel achter in de keel verzorgt (IXde hersenzenuw).
  Wanneer dit onbehandeld blijft, kunnen op latere leeftijd andere kenmerken duiden op bewegingsproblemen van de nek en/of schedel.
  Hier is er dan sprake van ‘het onhandige kind’ of ‘KIDD-kind’ (Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie).
  Naast een onbehandeld KISS-syndroom kan ook een fysiek trauma (bvb een val) aan de oorzaak liggen van KIDD.

  Dit probleem uit zich in volgende kenmerken:
 • laat kruipen en lopen
 • vaak struikelen en vallen
 • evenwichtsproblemen
 • weinig slapen
 • concentratieproblemen en veel hoofdpijn bij lang concentreren
 • leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie)
 • Terugbetaling

  Als erkende osteopaat D.O. heeft u recht op gedeeltelijke terugbetaling door alle Mutualiteiten.
  Voor de exacte terugbetalingsmodaliteiten verwijs ik u naar de website van uw mutualiteit en/of bijkomende verzekering.

  Profiel

  Caroline Desmet studeerde kinesitherapie en motorische revalidatie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren werkervaring, verdiepte ze zich in een complementaire geneeskunde, zijnde de osteopathie. Tijdens deze deeltijdse zesjarige opleiding werden zowel theoretische als praktische aspecten uitgebreid onderricht.


  Caroline Desmet

  Route

  Vul hieronder uw startpunt in en druk "Bereken Route"


  Contact

  Caroline Desmet
       Osteopaat D.O
       Pater Kenislaan 18
       2970 Schilde
  03/658.86.51.

  U kan mij ook steeds contacteren door een mail te sturen